Trang chủĐấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "CPMU-CS-CQS-02" của dự án - ICRSL

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "CPMU-CS-CQS-02" của dự án - ICRSL

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Tên gói thầu: CPMU-CS-CQS-02: Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu;

Xem chi tiết
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) thông báo kết quả lựa chọn nhà...

Xem chi tiết
Thư mời quan tâm ( Dịch vụ tư vấn hãng)

Thư mời quan tâm ( Dịch vụ tư vấn hãng)

Tên gói thầu: Khảo sát, thiết kế chi tiết và chuẩn bị kế hoạch xử lý chất thải nạo vét thuộc Tiểu dự án 4, tỉnh Bến Tre, Hợp phần III, Dự án ICRSL.

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban 10) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo luật đấu thầu:

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu số 20190935647

Thông báo mời thầu số 20190935647

Gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7