Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN)  ​

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN) ​

VIỆT NAM Tiểu dự án Tăng cường năng lực dự báo chuyên ngành phục vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi ở ĐBSCL (Hp1.5), Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Tín dụng số: Cr-5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

VIỆT NAM DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261 Tên gói thầu: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố/thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng các mô...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)  ​  ​

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN) ​ ​

VIỆT NAM ​Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” ​Tín dụng số: Cr-5845-VN ​Tên gói thầu: Kiểm toán độc lập giai đoạn 02 ​Ký hiệu gói thầu: CPMU-CS-CQS-07

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM  ​

THƯ MỜI QUAN TÂM ​

Phụ lục 3: Thư mời quan tâm Gói thầu GEF- CPMU-CS-IC-03: Chuyên gia trong nước về nông nghiệp Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL) (Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-GEF-ICRSL ngày 04/02/2020 của BQL Dự án GEF-ICRSL)

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

VIỆT NAM Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Tín dụng số: Cr-5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL Ký hiệu gói thầu: CPO-TDA1-CQS-01

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn giám sát và đánh giá dự án Nhà thầu trúng thầu Trung tâm phát triển cộng đồng bền vững Giá trúng thầu 4.182.475.000 đồng Quyết định trúng thầu 476/QĐ-CPO-TĐ ngày 25/12/2020

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỰ BÁO CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI ​

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỰ BÁO CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI ​

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban CPO) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo Luật đấu thầu: Tên tiểu dự án: Tăng cường năng lực dự báo chuyên ngành phục vụ quản lý vận hành...

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu gói thầu DT-CW-02: Cống, trạm bơm điện và hệ thống điện phục vụ trạm bơm.Tiểu dự án 03 Đồng Tháp

Thông báo mời thầu gói thầu DT-CW-02: Cống, trạm bơm điện và hệ thống điện phục vụ trạm bơm.Tiểu dự án 03 Đồng Tháp

Văn bản thông báo mời thầu gói thầu DT-CW-02: Cống, trạm bơm điện và hệ thống điện phục vụ trạm bơm.Tiểu dự án 03 Đồng Tháp

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU PMU10-TDA1-CW-05

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU PMU10-TDA1-CW-05

Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban 10) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo luật đấu thầu: Tên dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông...

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU PMU10-TDA1-CW-04

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU PMU10-TDA1-CW-04

Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban 10) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo luật đấu thầu: Tên dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7