Trang chủĐấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban quản lý tiểu dự án ICRSL tỉnh Đồng Tháp tổ chức đấu thầu gói thầu DT-CW-01: Cứng hóa đê bao lửng và gia cố đầu bờ kênh trục thoát lũ (bao gồm chi phí hạng mục chung và bảo hiểm gói thầu) thuộc Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững,...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tên gói thầu: Sản xuất chuỗi phim tư liệu hành trình cùng đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-04 Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và...

Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn Giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn Giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261 Tên gói thầu: Chuyên gia trong nước về truyền thông Ký hiệu gói thầu: GEF-CPMU-CS-IC-01

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Tín dụng số: Cr-5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho các tiểu dự án giai đoạn 02 Ký hiệu gói thầu: CPMU-CS-CQS-06

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

VIỆT NAM DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) Tín dụng số: 5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC). Ký hiệu gói thầu: TV25-TDA10.

Xem chi tiết
Thư Mời Quan Tâm (Dịch vụ Tư vấn)

Thư Mời Quan Tâm (Dịch vụ Tư vấn)

Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đề phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau, thuộc Dự án ICRSL.

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu DT-CW (03) : Nạo vét kênh (bao gồm chi phí các hạng mục và bảo hiểm gói thầu)

Xem chi tiết
1 2 3 4 5