Trang chủĐấu thầu

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

Gói thầu ST-CW-04: Thi công xây dựng Đê Biển + đê sông

Xem chi tiết
Thư Mời Quan Tâm gói thầu "CPMU-CS-CQS-05"

Thư Mời Quan Tâm gói thầu "CPMU-CS-CQS-05"

Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các TDA giai đoạn 2, Dự án ICRSL

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU THAY ĐỔI (THÔNG BÁO THỰC)

THÔNG BÁO MỜI THẦU THAY ĐỔI (THÔNG BÁO THỰC)

Đây là gói thầu lĩnh vực xây lắp của Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng

Xem chi tiết
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

Gói thầu ST-CW-03: Thi công xây dựng Khôi phục rừng ngập mặn ven biển

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Đây là đấu thầu gói xây lắp của 2 tỉnh Sóc Trăng

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN II

THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN II

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) Tín dụng số: 5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu ST-CW-01: Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B; gói thầu ST-CW-02: Thi công xây dựng Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp và gói thầu ST-CW-03: Khôi phục rừng ngập mặn ven biển

Xem chi tiết

THƯ MỜI QUAN TÂM - DỊCH VỤ TƯ VẤN - GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT

Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (Gia Hạn)

THƯ MỜI QUAN TÂM (Gia Hạn)

Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN I

THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN I

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) Tín dụng số: 5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7