Trang chủĐấu thầu

Thư mời quan tâm ( Dịch vụ tư vấn hãng)

VIỆT NAM

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

Tín dụng số: Cr-5845-VN

Tên gói thầu: Khảo sát, thiết kế chi tiết và chuẩn bị kế hoạch xử lý chất thải nạo vét thuộc Tiểu dự án 4, tỉnh Bến Tre, Hợp phần III, Dự án ICRSL.

Ký hiệu gói thầu: BTCS-CQS 01

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Được sự ủy thác về Quản lý dự án của chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre), nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Ban QLDA) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên doanh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cần có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam; đã thực hiện tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cho ít nhất 3 dự án của WB/ADB hoặc các nhà tài trợ khác và có kinh nghiệm lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch xử lý chất thải nạo vét theo quy định của Việt Nam/Nhà tài trợ.
Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và có kinh nghiệm lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch xử lý chất thải nạo vét theo quy định của Việt Nam/Nhà tài trợ cho các dự án; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên doanh) hoặc tư vấn phụ. Các hợp đồng tương tự được định nghĩa là các hợp đồng liên quan tư vấn khảo sát, thiết kế và lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc lập kế hoạch xử lý chất thải nạo vét theo quy định của Việt Nam/Nhà tài trợ có tính chất, phạm vi công việc và tính phức tạp tương tự.
Kinh nghiệm vùng địa lý: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.
Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điều chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin và tài liệu chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ đến địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính, từ 07:30 đến 17:00 giờ để được cung cấp.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 16:00 ngày 18/6/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre;

Ông Nguyễn Văn Điền – Phó Giám đốc Ban QLDA;

Số 14C1, Lầu 6, Tòa nhà Sacombank, đường Đại Lộ Đồng Khởi, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tex: 0275 3.816703;   0275 3.823025

Địa chỉ thư điện tử: bentre.icrsl@gmail.com

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác