Trang chủĐảng ủy - Công đoàn - Đoàn TN

Cuộc thi liên hoan các nhóm tuyên truyền cách mạng năm 2015 - trào mừng thành công đại Hội đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cuộc thi liên hoan các nhóm tuyên truyền cách mạng năm 2015 - trào mừng thành công đại Hội đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trao giải đặt biệt cho Ban ( CPO) cuộc thi liên hoan các nhóm tuyên truyền cách mạng năm 2015 - trào mừng thành công đại Hội đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xem chi tiết
Giải bóng đá thanh niên-cúp báo Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 1.

Giải bóng đá thanh niên-cúp báo Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 1.

Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi ( CPO) đạt giải nhỉ giải bóng đá thanh niên-cúp báo Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 1.

Xem chi tiết
1