Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-IC-01: Chuyên gia trong nước về truyền thông Tư vấn cá nhân trúng thầu Nguyễn Thanh Loan Giá trúng thầu 819.100.000 đồng Quyết định trúng thầu 82/QĐ-CPO-TĐ ngày 28/4/2020

Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn Giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn Giám sát kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261 Tên gói thầu: Chuyên gia trong nước về truyền thông Ký hiệu gói thầu: GEF-CPMU-CS-IC-01

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Tín dụng số: Cr-5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho các tiểu dự án giai đoạn 02 Ký hiệu gói thầu: CPMU-CS-CQS-06

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

VIỆT NAM DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) Tín dụng số: 5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC). Ký hiệu gói thầu: TV25-TDA10.

Xem chi tiết
Thư Mời Quan Tâm (Dịch vụ Tư vấn)

Thư Mời Quan Tâm (Dịch vụ Tư vấn)

Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đề phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau, thuộc Dự án ICRSL.

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu DT-CW (03) : Nạo vét kênh (bao gồm chi phí các hạng mục và bảo hiểm gói thầu)

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM - DỊCH VỤ TƯ VẤN - GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT

THƯ MỜI QUAN TÂM - DỊCH VỤ TƯ VẤN - GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu ST-CW-01: Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B; gói thầu ST-CW-02: Thi công xây dựng Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp và gói thầu ST-CW-03: Khôi phục rừng ngập mặn ven biển

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu ST-CW-04 Thi công xây dựng Đê biển + đê sông

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7