Trang chủĐấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
  1. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lô 2: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Bông Bót thuộc gói thầu PMU10-CW-01: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Dinh, Bông Bót - Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL)

Chi tiết như sau:

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lô 1: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Dinh thuộc gói thầu PMU10-CW-01: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Dinh, Bông Bót - Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) như sau:

1. Tên của từng nhà thầu đã nộp HSDT, giá dự thầu như đã được công khai tại lễ mở thầu, giá đánh giá:

                                                                                                 Đvt: đồng

TT

Tên nhà thầu đã nộp HSDT

Giá dự thầu

Giá đánh giá

1

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty cổ phần Việt Tân Giang - Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn

107.501.564.000

107.501.564.000

2

Liên danh công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 - Công ty CP Hassyu Việt Nam - Công ty CP Thiết bị Thủy lợi

116.101.000.000

116.140.509.000

3

Công ty TNHH Hòa Hiệp

130.443.342.000

130.443.342.000

4

Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276

133.046.661.306

133.064.912.246

2. Tên của các nhà thầu bị loại HSDT và lý do bị loại:

TT

Tên nhà thầu bị loại HSDT

Lý do bị loại

1

Liên danh công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 – Công ty CP Hassyu Việt Nam – Công ty CP Thiết bị Thủy lợi

Có giá dự thầu thấp thứ 2

2

Công ty TNHH Hòa Hiệp

Có giá dự thầu thấp thứ 3

3

Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276

Có giá dự thầu thấp thứ 4

3. Tên của nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và tóm tắt phạm vi hợp đồng được trao:

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty cổ phần Việt Tân Giang - Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn.

+ Giá trúng thầu: 107.501.564.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm lẻ một triệu, năm trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

+ Tóm tắt phạm vi hợp đồng: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Dinh với quy mô, kết cấu cống bằng BTCT có tổng chiều rộng thông nước là 40m, gồm 02 khoang cửa, mỗi khoang rộng 20m, cửa van bằng thép không rỉ, kiểu Clape, được vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực; nền móng xử lý bằng cọc BTCT; bản đáy, tường bằng BTCT; gia cố chống xói lở thượng hạ lưu bằng thảm, rọ đá; kè gia cố bờ bằng cừ BTCT dự ứng lực; trên cống có cầu giao thông bằng BTCT tải trọng HL93 kết hợp với đường giao thông; nhà quản lý cống, khuôn viên và Hệ thống điện vận hành, chiếu sáng.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác