Trang chủĐấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "CPMU-CS-CQS-02" của dự án - ICRSL
Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);

Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Tên gói thầu: CPMU-CS-CQS-02: Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu;

Số thông báo mời thầu: 20180437232-00;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: tuyển chọn trên cơ sở năng lực tư vấn (CQS)

Giá gói thầu: 3.286.000.000 đồng;

Giá trúng thầu: 3.165.388.000 đồng;

Loại hợp đồng: Trọn gói;

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Môi trường Hà Nội (Liên danh VIWASE-HRED)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 52 tháng

Quyết định phê duyệt: số 170/QĐ-CPO-TĐ ngày 07/9/2018 của Ban CPO

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác