Trang chủĐấu thầu

Thông Báo Mời Thầu

Thông Báo Mời Thầu

Thông tin chung Số TBMT 20210756091-00 Ngày đăng tải Hình thức thông báo Đăng lần đầu Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực Hàng hóa Bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-11: Nghiên cứu tạo nguồn nước thay thế để cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp bao gồm chế biến nông nghiệp và thuỷ sản ở khu vực ven biển của bán đảo Cà Mau để kiểm soát sụt lún đất do khai thác nước ngầm Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty HaskoningDHV Nederland...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-09: Vùng cửa sông – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty cổ phần tư vấn phát triển Việt và Công ty cổ phần tư vấn phát triển Châu Á Giá trúng thầu 3.481.956.500 đồng Quyết định trúng thầu 290/QĐ-CPO-TĐ ngày 01/9/2021

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn – Xà No Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty cổ phần EWATER và công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Kiên Giá trúng thầu 4.620.018.700 đồng Quyết định trúng thầu 227/QĐ-CPO-TĐ ngày 30/6/2021

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

VIỆT NAM – DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261 Tên gói thầu:...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng mô hình trình diễn Nhà thầu trúng thầu Viện tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Giá trúng thầu 3.218.548.000 đồng Quyết định trúng thầu 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/5/2021

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

(Kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-CPO-TĐ ngày 08/04/2021 của Ban CPO) ​VIỆT NAM – DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261 ​Tên gói thầu: Vùng bán đảo - Xác định, đánh giá, tổng hợp...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-IC-03: Chuyên gia trong nước về nông nghiệp Tư vấn cá nhân trúng thầu Nguyễn Trí Hoàn Giá trúng thầu 491.700.000 đồng Quyết định trúng thầu 83/QĐ-CPO-TĐ ngày 8/3/2021

Xem chi tiết
Phụ lục 02: THƯ MỜI QUAN TÂM

Phụ lục 02: THƯ MỜI QUAN TÂM

(Đính kèm tờ trình số / TTr–GEF-ICRSL, ngày /12/2020) ​ ​ Gói thầu: Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn - Xà No Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7