Trang chủĐấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU PMU10-TDA1-CW-03

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU PMU10-TDA1-CW-03

Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban 10) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo luật đấu thầu: Tên dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông...

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CPO-TDA1-CW-02  ​

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CPO-TDA1-CW-02 ​

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban CPO) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo Luật đấu thầu: Tên dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông...

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CPO-TDA1-CW-01

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CPO-TDA1-CW-01

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban CPO) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo Luật đấu thầu: Tên dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-04: Sản xuất loạt phim tài liệu: Hành trình cùng với Đồng bằng sông Cửu Long và Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ An Việt Giá trúng thầu 1.918.633.000 đồng Quyết định trúng thầu 249/QĐ-CPO-TĐ ngày 10/8/2020

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-02: Tư vấn phân tích thị trường bao gồm chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng dịch vụ Nhà thầu trúng thầu Viện nghiên cứu phát triển Mekong Giá trúng thầu 4.755.135.000 đồng Quyết định trúng thầu 232/QĐ-TĐ-CPO ngày 29/7/2020

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-03: Phóng sự về mục tiêu, hoạt động và các mô hình sinh kế hiện trong dự án ICRSL Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần truyền thông Tầm Nhìn Giá trúng thầu 528.573.000 đồng Quyết định trúng thầu 217/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/7/2020

Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CPMU-CS-CQS-06: Tư vấn Giám sát kế hoạch quản lý môi trường EMP cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban quản lý tiểu dự án ICRSL tỉnh Đồng Tháp tổ chức đấu thầu gói thầu DT-CW-01: Cứng hóa đê bao lửng và gia cố đầu bờ kênh trục thoát lũ (bao gồm chi phí hạng mục chung và bảo hiểm gói thầu) thuộc Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững,...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tên gói thầu: Sản xuất chuỗi phim tư liệu hành trình cùng đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-04 Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện...

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM

THƯ MỜI QUAN TÂM

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7