Trang chủĐấu thầu

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

Gói thầu ST-CW-03: Thi công xây dựng Khôi phục rừng ngập mặn ven biển

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Đây là đấu thầu gói xây lắp của 2 tỉnh Sóc Trăng

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN II

THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN II

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) Tín dụng số: 5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu ST-CW-01: Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B; gói thầu ST-CW-02: Thi công xây dựng Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp và gói thầu ST-CW-03: Khôi phục rừng ngập mặn ven biển

Xem chi tiết

THƯ MỜI QUAN TÂM - DỊCH VỤ TƯ VẤN - GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT

Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM (Gia Hạn)

THƯ MỜI QUAN TÂM (Gia Hạn)

Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN I

THƯ MỜI QUAN TÂM LẦN I

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544) Tín dụng số: 5845-VN Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý môi trường (EMC) Ký hiệu gói thầu: ST-CQS-03

Xem chi tiết
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "CPMU-CS-CQS-02" của dự án - ICRSL

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "CPMU-CS-CQS-02" của dự án - ICRSL

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Tên gói thầu: CPMU-CS-CQS-02: Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu;

Xem chi tiết
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) thông báo kết quả lựa chọn nhà...

Xem chi tiết
Thư mời quan tâm ( Dịch vụ tư vấn hãng)

Thư mời quan tâm ( Dịch vụ tư vấn hãng)

Tên gói thầu: Khảo sát, thiết kế chi tiết và chuẩn bị kế hoạch xử lý chất thải nạo vét thuộc Tiểu dự án 4, tỉnh Bến Tre, Hợp phần III, Dự án ICRSL.

Xem chi tiết
1 2 3 4 5