THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40; Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), lần thứ 18; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung

Chiều nay (12/10/2018), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và ông Aladdin D. Rillo, Phó Tổng thư ký ASEAN, Phụ trách Cộng đồng kinh tế ASEAN đã đồng chủ trì họp báo kết thúc 5 ngày Hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40; Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), lần thứ 18 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch (SPS)

 

Môi trường & tái định cưMôi trườngTái định cư

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN HỒ BAN, PHÚ THỌ THUỘC DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN HỒ BAN, PHÚ THỌ THUỘC DỰ ÁN WB8

Ngày 30/10/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án hồ Ban, Phú Thọ.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin.

Đấu thầuThông tin đấu thầuVăn bản đấu thầu

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

VIETNAMMEKONG DELTA INTEGRATED CLIMATE RESILIENCE AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECTCredit No: Cr-5845-VN Assignment Title: Consultant firm for research wave breaker for mudflat creating to protect coastal dikes in Kien giang provinceReference No: CPMU-CS-QCBS-06:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập