Lễ Kỷ niệm lần thứ 38 Ngày Lương thực Thế giới và 40 năm hoạt động của FAO tại Việt Nam

Ngày Lương thực thế giới 

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm lần thứ 38 Ngày lương thực thế giới và 40 năm hoạt động của FAO tại Việt Nam.

Môi trường & tái định cưMôi trườngTái định cư

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐẠ TEH, LÂM ĐỒNG THUỘC DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐẠ TEH, LÂM ĐỒNG THUỘC DỰ ÁN WB8

Ngày 16/8/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án Đạ Teh, Lâm Đồng.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin.

Đấu thầuThông tin đấu thầuVăn bản đấu thầu

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

VIETNAMMEKONG DELTA INTEGRATED CLIMATE RESILIENCE AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECTCredit No: Cr-5845-VN Assignment Title: Consultant firm for research wave breaker for mudflat creating to protect coastal dikes in Kien giang provinceReference No: CPMU-CS-QCBS-06:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập