Trang chủTin tức - Sự kiện

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi.


 

Chiều ngày 08/01/2020, tại trụ sở chính Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Hiệp  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đồng chủ trì có ông Phạm Đình Văn – Trưởng ban Ban CPO.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, đại diện các cơ quan: Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Bộ và Báo Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ NN&PTNT, Cục An ninh Kinh tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam và toàn thể Lãnh đạo Ban, viên chức và người lao động thuộc Ban CPO.

 Tại Hội nghị, ông Phạm Đình Văn – Trưởng ban Ban CPO báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban CPO. Trong năm 2019, báo cáo đã tổng hợp những kết quả chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, trong 10 chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị tổng kết năm 2018, đã hoàn thành 8 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo cũng nêu ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 đó là, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được Bộ giao như đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đang triển khai, thiết kế vận động các dự án mới tiềm năng, quyết toán các dự án hoàn thành, …

 Trưởng ban Phạm Đình Văn báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban CPO

Trong phần thảo luận, Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu dự hội nghị: Phòng Thẩm định chế độ dự toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA WB9 của Ban CPO và các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra thuộc Bộ NN&PTNT, Cục An ninh kinh tế và Ban Khoa giáo – Đài truyền hình Việt Nam.