Trang chủĐấu thầu

Thông báo mời thầu

Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban 10) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo luật đấu thầu:

Tên dự án: Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long - Dự án: “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: Cr-5845-VN

Tên hợp đồng: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): PMU10-CW-03.

Số hiệu thông báo mời thầu: 455/TBMT-BQL10-ĐT.
 
1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Dự án ICRSL, tín dụng số Cr-5845-VN, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho hợp đồng thi công xây dựng gói thầu PMU10-CW-03: “Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm”.

2. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu PMU10-CW-03 “Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm” thuộc Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Dự án ICRSL. Công trình thi công xây dựng cống Vũng Liêm thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thi công là 24 tháng.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện theo thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm hàng hoá, công trình và dịch vụ phi tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới (tháng 1 năm 2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014) của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

Phương án 1: Tham gia vào ít nhất một (01) hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành (đã hoàn thành ≥80% giá trị hợp đồng) trong vòng năm (5) năm qua (từ năm 2013 đến thời điểm đóng thầu) và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 135 tỷ đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng). Tính tương tự của phần tham gia của Nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất công trình, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc các đặc tính khác như mô tả trong Chương VII - Các yêu cầu về xây lắp (công trình cống đặt dưới lòng sông cũ có tổng chiều rộng thông nước ≥ 45m, trong đó có ít nhất 01 cửa có bề rộng ≥ 15m, cửa van điều khiển bằng xi lanh thủy lực; có biện pháp thi công hố móng trong khung vây bằng cừ, bịt đáy bằng bê tông).

        Phương án 2: Tham gia vào ít nhất 02 (hai) hợp đồng độc lập và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành (đã hoàn thành ≥80% giá trị hợp đồng) trong vòng năm (5) năm qua (từ năm 2013 đến thời điểm đóng thầu)  gồm:

(i) Một hợp đồng độc lập trong đó phần tham gia của Nhà thầu là thi công phần thủy công công trình cống đặt dưới lòng sông cũ có tổng chiều rộng thông nước ≥ 45m, trong đó có ít nhất 01 cửa có bề rộng  ≥ 15m; có biện pháp thi công hố móng trong khung vây bằng cừ, bịt đáy bằng bê tông. Giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng).

(ii) Một hợp đồng độc lập trong đó phần tham gia của Nhà thầu là thi công phần cơ khí cửa van trong đó có ít nhất 01 cửa có bề rộng  ≥ 15m, cửa van điều khiển bằng xi lanh thủy lực. Giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 35 tỷ đồng (ba mươi lăm tỷ đồng).

+ Có doanh thu trung bình trong 3 năm gần đây  ≥  185 tỷ đồng.

     Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, người phụ trách: Phạm Thành Trung, email: trungban10@gmail.com và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ  phút) tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Số 11, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : +84292.3834.703, Fax: +84292.3830849.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: Giao trực tiếp cho người đến nhận hoặc gửi bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

            7.  Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Số 11, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vào lúc hoặc trước 9 giờ 00 phút ngày 04/7/2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Số 11, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vào lúc 9 giờ 05 phút ngày 04/7/2018. 

            8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

Phòng họp tầng 3, Văn phòng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Số 11, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: +84292.3834.703, Fax : +84292.3830849.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác