Trang chủĐấu thầu

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF -CS-QCBS-03: River training and erosion protection in Mekong delta

Xem chi tiết
The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF-CPMU-CS-QCBS-02: Mekong Delta Flood and Innudation Simulation System

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF-CPMU-CS-QCBS-02: Mekong Delta Flood and Innudation Simulation System

The detailed Terms of Reference (TOR) for Package GEF-CPMU-CS-QCBS-02: Mekong Delta Flood and Innudation Simulation System

Xem chi tiết
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT FIRM SELECTION)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT FIRM SELECTION)

VIETNAM TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT FOR THE MEKONG DELTA INTEGRATED CLIMATE RESILIENCE AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT Grant No.: TFA8261 Assignment Title: Mekong Delta rural household livelihoods survey and analysis Reference No. GEF-CPMU-CS-QCBS-01

Xem chi tiết
Phê duyệt Kết quả Lựa Chọn Nhà Thầu

Phê duyệt Kết quả Lựa Chọn Nhà Thầu

Quyết định số 340/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/10/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS- 08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030.

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm nghành nông nghiệp đến năm 2030 Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Giá trúng thầu 4.781.920.000 đồng Quyết định trúng thầu 340/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/10/2021

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-10: Vùng bán đảo – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty cổ phần tư vấn phát triển nông thôn Bắc Bộ và Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế nông nghiệp và phát triển...

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-05: Vùng thượng nguồn – Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu Nhà thầu trúng thầu Liên danh trung tâm động lực học thuỷ khí môi trường – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng NN – Viện nghiên cứu thiên tai và môi...

Xem chi tiết
Thông Báo Mời Thầu

Thông Báo Mời Thầu

Thông tin chung Số TBMT 20210960144-00 Ngày đăng tải Hình thức thông báo Đăng lần đầu Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực Tư vấn Bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Xem chi tiết
Thông Báo Mời Thầu

Thông Báo Mời Thầu

Thông tin chung Số TBMT 20210756091-00 Ngày đăng tải Hình thức thông báo Đăng lần đầu Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực Hàng hóa Bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Xem chi tiết
Quyết Định Trúng Thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-11: Nghiên cứu tạo nguồn nước thay thế để cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp bao gồm chế biến nông nghiệp và thuỷ sản ở khu vực ven biển của bán đảo Cà Mau để kiểm soát sụt lún đất do khai thác nước ngầm Nhà thầu trúng thầu Liên danh công ty HaskoningDHV Nederland...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7