Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM
 VIỆT NAM

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

Tên gói thầu: Sản xuất chuỗi phim tư liệu hành trình cùng đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-04

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và dự kiến sẽ tuyển Tư vấn hỗ trợ việc thực hiện sản xuất chuỗi phim tư liệu hành trình cùng đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) có các nội dung sau đây:

Có mục tiêu chính: là thông qua hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân… trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biển đổi khí hậu.

Nhiệm vụ cụ thể: là thực hiện và phát sóng chuỗi phóng sự, chuyên mục chuyên sâu về các hoạt động, mô hình nông nghiệp, các sáng kiến nông lâm ngư nghiệp và quản lý nước thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh ĐBSCL thuộc Dự án GEF-ICRSL, bao gồm cụ thể: (1). Thực hiện và phát sóng chuỗi phóng sự chuyên đề: Đồng hành cùng Đồng bằng sông Cửu Long; thời lượng: 2-3 phút/phóng sự; kênh phát sóng: VTV1, báo điện tử VTV.vn, fanpage VTV – Đài truyền hình Việt Nam, fanpage Báo điện tử VTV, fanpage Trung tâm Tin tức VTV24, và các kênh truyền thông trực tuyến khác do Bộ NN&PTNT hoặc VTV đề nghị. (2). Thực hiện và phát sóng chuyên mục: Nông nghiệp ứng phó với BĐKH; thời lượng khoảng: 12-15 phút/chuyên mục; kênh phát sóng: các kênh truyền hình địa phương vùng dự án tại ĐBSCL, và các kênh truyền thông trực tuyến khác do Ủy ban Nhân dân hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đề nghị.

Phạm vi thực hiện gói thầu: các tỉnh và thành phố thuộc vùng ĐBSCL

Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Tư vấn: dự kiến 12 (mười hai) tháng, bắt đầu từ Quý III/2020.

Đề cương nhiệm vụ (TOR) của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ được nêu dưới đây:

- Ban Quản lý Dự án GEF-ICRSL - Địa chỉ: Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện có liên quan đến Dịch vụ này. Các tiêu chí để lựa chọn Tư vấn là: Năng lực, Kinh nghiệm chung của Tư vấn, Kinh nghiệm về năng lực thực hiện các chương trình/đề tài/dự án tương tự và kinh nghiệm vùng địa lý.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14,  3.16, 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm danh cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác để nâng cao năng lực của Tư vấn, tuy nhiên phải nêu rõ hình thức liên kết là một liên doanh hay tư vấn phụ. Trong trường hợp là liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng lẽ đối với toàn bộ hợp đồng, nếu được chọn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu dựa trên Năng lực của tư vấn (CQS) quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ được cung cấp dưới đây trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Vui lòng gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm về địa chỉ được cung cấp dưới đây (gửi trực tiếp, qua thư tín hoặc qua email) trước 15h00 ngày 22/5 /2020

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Vương Viết Hưng – Giám đốc Dự án GEF-ICRSL;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com


 
 
 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác