Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

 

 

VIỆT NAM

HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

 

Tên gói thầu: Chuyên gia trong nước về truyền thông

Ký hiệu gói thầu: GEF-CPMU-CS-IC-01

 

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (GEF-ICRSL) và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn Chuyên gia trong nước về truyền thông.

Dịch vụ tư vấn cá nhân này bao gồm một số nhiệm vụ chính như: (i) Hỗ trợ các hoạt động truyền thông cập trung ương và địa phương; (ii) Giám sát xây dựng bộ công cụ truyền thông cho dự án và cung cấp cho các nhóm dự án sử dụng; (iii) Hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị quản lý dự án ở địa phương, đảm bảo kế hoạch truyền thông của địa phương gắn liền với các hoạt động của dự án và được triển khai thực hiện một cách phù hợp; (iv) Lưu trữ tài liệu dự án, kế hoạch, báo cáo và các tài liệu liên quan. Theo dõi công tác thu thập, tổng hợp, phân tích và phản hồi về các sản phẩm và hoạt động truyền thông…

Tư vấn sẽ huy động bán thời gian, dự kiến thời gian huy động từ tháng 4/2020 đến 12/2022.

Yêu cầu năng lực tối thiểu: Bằng cử nhân về truyền thông hoạc chuyên ngành liên quan, và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm; (Đề cương nhiệm vụ (TOR) của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ www.cpo.vn)

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) mời các tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình thông qua Lý lịch chuyên gia (CV).

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14,3.15 và 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm danh cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư Hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn tư vấn cá nhân”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Lý lịch chuyên gia gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua đường bưu điện, nộp trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 16:00 ngày 10/3/2012

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Phạm Đình Văn – Trưởng Ban CPO;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

  Tải về để xem chi tiết "Đề cương nhiệm vụ"2020 TOR Tư vấn cá nhân .docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác