Trang chủĐấu thầu

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu CPMU-CS-CQS-05: Tư vấn Giám sát kế hoạch hành động tái định cư

(RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL)

Tải tài liệu về để xem chi tiết: QĐ phê duyệt KQLCNT gói 05.PDF

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác