Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM
VIỆT NAM

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

Tên gói thầu: Phóng sự về Mục tiêu, Hoạt động và các mô hình sinh kế hiện trong dự án ICRSL.

Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-03

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và dự kiến sẽ tuyển Tư vấn hỗ trợ việc thực hiện Phóng sự về Mục tiêu, Hoạt động và các mô hình sinh kế hiện trong dự án ICRSL.

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) có các nội dung sau đây:

Có mục tiêu chính: Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn này là truyền thông phổ biến cách tiếp cận, nội dung của dự án ICRSL phù hợp với các chiến lước, kế hoạch phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt là Nghị quyết 120 của Chính phủ.

Nhiệm vụ cụ thể: (1) Kế hoạch, nội dung truyền thông bám sát chủ trương, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biển đổi khí hậu và các sự kiện, hoạt động của Dự án GEF-ICRSL; (2) Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng phải kết hợp được hoạt động của các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội và các cộng đồng dân cư trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL; (3) Các hoạt động truyền thông (nội dung, hình thức,…) phù hợp với từng đối tượng cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; (4) Thông tin được truyền tải kịp thời, chính xác và đảm bảo tính nhất quán phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và Lãnh đạo Bộ; (5) Hoạt động truyền thông được lồng ghép và hợp tác với các chương trình khác của Bộ, ngành để nâng cao hiệu quả truyền thông. (6) Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện xây dựng và phát sóng một phóng sự về mục tiêu, hoạt động và các mô hình sinh kế hiệu quả trong dự án ICRSL.

Phạm vi thực hiện gói thầu: các tỉnh và thành phố thuộc vùng ĐBSCL

Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Tư vấn: dự kiến 18 tháng, bắt đầu từ Quý III/2020.

Đề cương nhiệm vụ (TOR) của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ được nêu dưới đây:

- Ban Quản lý Dự án GEF-ICRSL - Địa chỉ: Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện có liên quan đến Dịch vụ này. Các tiêu chí để lựa chọn Tư vấn là: Năng lực, Kinh nghiệm chung của Tư vấn, Kinh nghiệm về năng lực thực hiện các chương trình/đề tài/dự án tương tự và kinh nghiệm vùng địa lý.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14,  3.16, 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm danh cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác để nâng cao năng lực của Tư vấn, tuy nhiên phải nêu rõ hình thức liên kết là một liên doanh hay tư vấn phụ. Trong trường hợp là liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng lẽ đối với toàn bộ hợp đồng, nếu được chọn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu dựa trên Năng lực của tư vấn (CQS) quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ được cung cấp dưới đây trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Vui lòng gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm về địa chỉ được cung cấp dưới đây (gửi trực tiếp, qua thư tín hoặc qua email) trước 15h00 ngày 22/5 /2020

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Vương Viết Hưng – Giám đốc Dự án GEF-ICRSL;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác