Trang chủĐấu thầu

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu CPMU-CS-CQS-06: Tư vấn Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

cho các tiểu dự án giai đoạn 2

Dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL)

Tải tài liệu về để xem chi tiết: Quyet dinh trung thau CQS 06.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác