Trang chủĐấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu DT-CW-02: Cống, trạm bơm điện và hệ thống điện phục vụ trạm bơm.Tiểu dự án 03 Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tải tài liệu để xem chi tiết: 180-TB-ICRSL-061120.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác