Trang chủĐấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU PMU10-TDA1-CW-04

Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban 10) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo luật đấu thầu:

Tên dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1) - Dự án: “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: Cr-5845-VN

Tên gói thầu: Xây dựng kè Long Xuyên.

Số tham chiếu: PMU10-TDA1-CW-04.

Số hiệu thông báo mời thầu: 20201083566-00.

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1), Dự án ICRSL, tín dụng số Cr-5845-VN, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho hợp đồng thi công xây dựng gói thầu PMU10-TDA1-CW-04: “Xây dựng kè Long Xuyên”.

2. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu PMU10-TDA1-CW-04: “Xây dựng kè Long Xuyên” thuộc Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1), Dự án ICRSL. Công trình thi công xây dựng kè Long Xuyên thuộc địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian thi công là 15 tháng.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện theo thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước qua mạng.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

+ Tham gia vào ít nhất 01 (một) hợp đồng với vai trò là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành (đã hoàn thành ≥80% giá trị hợp đồng) trong vòng năm (5) năm qua (từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến thời điểm đóng thầu) và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu ≥ 40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng). Tính tương tự của phần tham gia của Nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất công trình, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc các đặc tính khác như mô tả trong Chương VII - Các yêu cầu về xây lắp (Công trình kè gia cố mái sông trên tuyến sông từ cấp III trở lên với chiều dài ≥ 800m có kết cấu: tạo mái bằng túi vải địa kỹ thuật chứa cát (hoặc bao tải cát), gia cố mái bằng thảm đá có độ sâu cột nước ≥ 7,5m).

+ Có doanh thu trung bình trong 3 năm gần đây  ≥  80 tỷ đồng.

     Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Số 11, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : +84292.3834.703, Fax: +84292.3830849.

Email: thuyloi10@gmail.com.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tham gia dự thầu trên Hệ thống Đấu thầu Quốc gia (www.muasamcong.mpi.gov.vn)

7. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai trên Hệ thống Đấu thầu Quốc gia (www.muasamcong.mpi.gov.vn) vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 05/12/2020

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác