Trang chủĐấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CPO-TDA1-CW-02 ​

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban CPO) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo Luật đấu thầu:

Tên dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1) thuộc Dự án: “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: Cr-5845-VN

Tên gói thầu: Xây dựng Kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Hố Gùi.

Số tham chiếuCPO-TDA1-CW-02.

Số hiệu thông báo mời thầu: 20201082435 - 00.

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1), Dự án ICRSL, tín dụng số Cr-5845-VN, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho hợp đồng thi công xây dựng gói thầu CPO-TDA1-CW-02: “Xây dựng Kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Hố Gùi”.

2. Ban CPO mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu CPO-TDA1-CW-02: “Xây dựng Kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Hố Gùi” thuộc Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1), Dự án ICRSL. Công trình thi công Xây dựng Kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Hố Gùi thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau. Thời gian thi công là 18 tháng.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện theo thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước qua mạng.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

+ Tham gia vào ít nhất một hợp đồng với vai trò là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành (hoàn thành ≥ 80% giá trị hợp đồng tính đến thời điểm đóng thầu) trong vòng (từ 01/01/2015 đến trước thời điểm đóng thầu) và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 100.000.000.000 VND. Tính tương tự của phần tham gia của Nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất Công trình, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc các đặc tính khác như mô tả trong Chương VII - Các yêu cầu về xây lắp, công trình tương tự là thi công cọc bê tông ly tâm D > 300 mm hoặc kè bảo vệ bờ sông, bờ biển xử lý nền bằng cọc bê tông.

+ Có doanh thu trung bình trong 3 năm gần đây  ≥  230 tỷ đồng.

     Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban CPO tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Số 23, Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : +8424.38253921  Fax:   +8424.38242372

Email: mard.icrsl@gmail.com

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tham gia dự thầu trên Hệ thống Đấu thầu Quốc gia (www.muasamcong.mpi.gov.vn)

7. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai trên Hệ thống Đấu thầu Quốc gia (www.muasamcong.mpi.gov.vn) vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 30/11/2020

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác