Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-02: Tư vấn phân tích thị trường bao gồm chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng dịch vụ

Nhà thầu trúng thầu

Viện nghiên cứu phát triển Mekong

Giá trúng thầu

4.755.135.000 đồng

Quyết định trúng thầu

232/QĐ-TĐ-CPO ngày 29/7/2020

Tải về để xem chi tiết: QĐ 232 phê duyệt kq trúng thầu CQS02.PDF

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác