Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM ​

VIỆT NAM

HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

 

Tên gói thầu: Chuyên gia trong nước về nông nghiệp

Ký hiệu gói thầu: GEF-CPMU-CS-IC-03

 

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (GEF-ICRSL) và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn Chuyên gia trong nước về truyền thông.

Dịch vụ tư vấn cá nhân này bao gồm một số nhiệm vụ chính như: i) Hỗ trợ CPMU trong việc tham gia chuẩn bị và góp ý cho các Đề cương tham chiếu (TOR), các tài liệu liên quan khác của Dự án; ii)  Hỗ trợ CPMU trong việc điều phối các nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn kỹ thuật, giám sát tiến độ chất lượng thực hiện thuộc Dự án; iii) Phối hợp với các tư vấn của Dự án để đề xuất các giải pháp đổi mới, sáng tạo, đồng bộ về khoa học công nghệ và thể chế cho các loại hình chuyển đổi sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu; iv) Phối hợp với các tư vấn của Dự án trong việc lựa chọn các loại hình sinh kế thông mình thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu cho 3 vùng thượng nguồn, cửa sông và bán đảo để triển khai trình diễn thí điểm; v) Hỗ trợ lập các báo cáo theo yêu cầu của CPMU (báo cáo tiến độ tháng, quý và các báo cáo khác). vi) Tham gia đi thực địa tại vùng Dự án theo yêu cầu của CPMU.

Tư vấn sẽ huy động bán thời gian, dự kiến thời gian huy động từ tháng 01/2021 đến 12/2022.

Yêu cầu năng lực tối thiểu: Bằng cử nhân về nông nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan, và có ít nhất 10-15 năm kinh nghiệm; (Đề cương nhiệm vụ (TOR) của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ www.cpo.vn)

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) mời các tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình thông qua Lý lịch chuyên gia (CV).

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.16 và 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm danh cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư Hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn tư vấn cá nhân”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Lý lịch chuyên gia gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua đường bưu điện, nộp trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 16:00 ngày 13/01/2021

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Phạm Đình Văn – Trưởng Ban CPO;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

 Tải Quyết Định để xem chi tiết : 474-QĐ Phụ lục 3 TMQT.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác