Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn hỗ trợ địa phương để củng cố thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã phục vụ mục tiêu nhân rộng mô hình trình diễn

Nhà thầu trúng thầu

Viện tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam

Giá trúng thầu

3.218.548.000 đồng

Quyết định trúng thầu

191/QĐ-CPO-TĐ ngày 24/5/2021

Tải về để xem chi tiết: 2021.5.24; QĐ số 191.QĐ-CPO-TĐ về phê duyệt KQLCNT gói 01-HTX.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác