Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-01: Tư vấn giám sát và đánh giá dự án

Nhà thầu trúng thầu

Trung tâm phát triển cộng đồng bền vững

Giá trúng thầu

4.182.475.000 đồng

Quyết định trúng thầu

476/QĐ-CPO-TĐ ngày 25/12/2020

Tải tài liệu về để xem chi tiết: 2020.12.25; 10. QĐ số 479.QĐ-CPO-TĐ phê duyệt KQLCNT.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác