Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-07: Sổ tay quản lý vận hành cho hệ thống Ô Môn – Xà No

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh công ty cổ phần EWATER và công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Kiên

Giá trúng thầu

4.620.018.700 đồng

Quyết định trúng thầu

227/QĐ-CPO-TĐ ngày 30/6/2021

Tải tài liệu về để xem chi tiết: 2021.06.30_CPO 227 Quyet dinh phe duyet KQLCNT OMXN.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác