Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

VIỆT NAM – DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

            VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

            Tên gói thầu: Vùng thượng nguồn - Xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

            Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-05

 Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và dự kiến sẽ tuyển Tư vấn xác định, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại Vùng Thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn này là xác định, đánh giá, củng cố và lựa chọn các phương thức phương thức quản lý nước, nông lâm ngư nghiệp (WAAF) thông minh và thích ứng với khí hậu vùng Thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ này gắn liền với các hoạt động sinh kế trong Hợp phần 2: Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hỗ trợ sinh kế chống chịu với BĐKH hướng tới những canh tác thông minh ứng phó với lũ và quản lý nguồn nước vùng thượng nguồn thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án vốn vay chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long và sẽ là định hướng cho các hoạt động của Hợp phần 2 và các dự án đầu tư trong tương lai vào vùng Thượng nguồn, nhằm tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và sinh kế bền vững.

Phạm vi dịch vụ tư vấn: Xác định các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long; Đánh giá các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long; Tổng kết và lựa chọn các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long (Chi tiết Đề cương nhiệm vụ của Dịch vụ tư vấn kèm theo).

Phạm vi thực hiện gói thầu: các tỉnh vùng thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các tỉnh An Giang và Đồng Tháp;

Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Tư vấn: dự kiến 12 (mười hai) tháng.

Yêu cầu năng lực của hãng tư vấn: 
  • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm năm kinh nghiệm về quản lý và thực hiện các dự án nông nghiệp;
  • Có kinh nghiệm thực hiện các dự án nghiên cứu trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và thích ứng khí hậu có tính chất, mức độ phức tạp tương đương, và do các nguồn vốn quốc tế và trong nước tài trợ;
  • Có khả năng cung cấp đội ngũ nhân sự gồm: 08 chuyên gia chủ chốt trong nước có kinh nghiệm và năng lực đáp ứng yêu cầu của Đề cương nhiệm vụ (TOR) và 05 cán bộ hỗ trợ;
  • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện các dư án tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một lợi thế.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự.

Đề cương nhiệm vụ của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ phía dưới.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14,3.15 và 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm danh cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư Hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức của một công ty liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ được cung cấp dưới đây trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Vui lòng gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm về địa chỉ được cung cấp dưới đây (gửi trực tiếp, qua thư hoặc qua email) trước 16h00 ngày 27/5/2021:

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Phạm Đình Văn – Trưởng Ban CPO;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác