Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

VIỆT NAM

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

VIỆN TRỢ SỐ: TFA8261

Tên gói thầu: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030.

Số tham chiếu: GEF-CPMU-CS-CQS-08

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cần (GEF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, và dự kiến sẽ tuyển Tư vấn hỗ trợ việc thực hiện xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030.

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) có các nội dung sau đây:

Có mục tiêu chính: Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn này là xây dựng Báo cáo đề xuất phát triển hệ thống cụm ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL đến năm 2030, tập trung vào các mặt hàng chủ lực của vùng là thủy sản, trái cây và lúa gạo...

Nhiệm vụ cụ thể: tư vấn sẽ rà soát, đánh giá thực trạng liên kết chuỗi giá trị, các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh cũng như nhu cầu của các tác nhân chính tại vùng ĐBSCL, để từ đó đề xuất phương án phát triển các cụm ngành cho 3 mặt hàng chủ lực tại vùng dự án, đồng thời đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL: (1). Huy động/Khởi động; (2). Rà soát và đánh giá hệ thống các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển và quản lý cụm ngành nông sản tại ĐBSCL; (3). Đánh giá thực trạng và tiềm năng, lợi thế phát triển của cụm ngành nông sản (lúa gạo, trái cây và thủy sản) tại vùng ĐBSCL; (4). Đề xuất định hướng xây dựng cụm ngành nông nghiệp ở ĐBSCL.

Phạm vi thực hiện gói thầu: các tỉnh và thành phố thuộc vùng ĐBSCL

Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Tư vấn: dự kiến 12 (Mười hai) tháng, bắt đầu từ Quý II/2021.

Yêu cầu năng lực của hãng tư vấn:

            - Hợp đồng tư vấn sẽ được ký với đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, đáp ứng được các yêu cầu của Luật pháp Việt Nam và Cam kết tài chính của Dự án này, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tư vấn cho các dự án trong nước và/hoặc nước ngoài tài trợ trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

            - Có kinh nghiệm thực hiện các dự án do các nhà tài trợ quốc tế (các nhà tài trợ song phương, các thể chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, các tổ chức phát triển và các tổ chức quốc tế khác);

            - Có kinh nghiệm trong thực hiện các dự án liên quan đến phát triển ngành hàng, phát triển thị trường nông sản, trung tâm giao dịch nông sản, cụm ngành nông sản v.v. Ưu tiên các đơn vị tư vấn có hợp tác với các doanh nghiệp, tư vấn nước ngoài;

            - Khuyến khích đơn vị tư vấn huy động sự tham gia của chuyên gia quốc tế.

            - Nhóm tư vấn của đơn vị tham gia nghiên cứu này sẽ gồm một trưởng nhóm (chuyên gia trong nước) và các thành viên (trong đó có một chuyên gia nước ngoài/hoặc có kinh nghiệm quốc tế), tất cả đều phải có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp. Các yêu cầu về kinh nghiệm của từng thành viên nhóm tư vấn được phù hợp yêu cầu của gói thầu. Ngoài lực lượng kỹ thuật chính, tư vấn có thể huy động thêm cán bộ hỗ trợ, cán bộ hành chính, phiên dịch, v.v...

Đề cương nhiệm vụ của Dịch vụ tư vấn nêu trên sẽ được cung cấp qua hòm thư điện tử hoặc địa chỉ được nêu dưới đây.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại Chương III, đoạn 3.14,3.15 và 3.17 trong tài liệu của WB về Quy chế đầu thầu mua sắm danh cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư Hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích phát hành tháng 7/2016.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác để nâng cao năng lực của Tư vấn, tuy nhiên phải nêu rõ hình thức liên kết là một liên doanh hay tư vấn phụ. Trong trường hợp là liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng lẽ đối với toàn bộ hợp đồng, nếu được chọn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu dựa trên Năng lực của tư vấn (CQS) quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ được cung cấp dưới đây trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Vui lòng gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm về địa chỉ được cung cấp dưới đây (gửi trực tiếp, qua thư tín hoặc qua email) trước 17h00 ngày 09/07/2021:

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Phạm Đình Văn – Trưởng Ban CPO;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác