Trang chủĐấu thầu

Quyết Định Trúng Thầu

Tên gói thầu

GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm nghành nông nghiệp đến năm 2030

Nhà thầu trúng thầu

Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS

Giá trúng thầu

4.781.920.000 đồng

Quyết định trúng thầu

340/QĐ-CPO-TĐ ngày 15/10/2021

 

Tải tài liệu về để xem chi tiết: 2021.10.15; QD 340 PD KQLCNT goi CQS 08.pdf


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác