Trang chủWB7Tin tức

Khóa đào tạo Giám sát và đánh giá dự án (M&E) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”

Đối tượng đào tạo là các lãnh đạo Ban CPO/CPMU; Sở NN&PTNT/Chi cục Thủy lợi, PPMUs, IMCs, IMB thuộc 7 tỉnh vùng dự án WB7 và các cán bộ quản lý dự án của CPO.

          Khóa đào tạo đã được tổ chức theo kế hoạch và đạt được các mục tiêu đề ra. Các bài giảng, chia sẻ, trao đổi của các học viên, giảng viên thể hiện đúng những hiện trạng, vướng mắc của công tác M&E trong dự án.

Học viên, giảng viên đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi thẳng thắn, tập trung về thảo luận, thống nhất các biểu mẫu/bảng câu hỏi thu thập thông tin, các chi tiết về câu hỏi, cách thức, tiêu chí đưa ra đáp án, đánh giá sao cho sát nhất và khả thi nhất với thực tế khi triển khai tại hiện trường/địa phương; cùng thảo luận để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu thập thông tin để đánh giá theo các tiêu chí M&E. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thêm các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để thực hiện các hoạt động đánh giá kết thúc dự án, phục vụ cho công tác báo cáo đánh giá cuối dự án.                                                                                    

Một số hình ảnh của Khóa đào tạo M&E

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác