Trang chủWB7Tin tức

Thăm quan hệ thống SCADA Thanh Hóa

Thăm quan hệ thống SCADA Thanh Hóa

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Đoàn giám sát thực hiện dự án của Ngân hàng thế giới ​bao gồm các chuyên gia cao cấp cùng với Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi làm việc tại IMC tỉnh Thanh Hóa và thăm quan hệ thống SCADA WB7 tại tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết
Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh cơ cấu vốn đối ứng Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" vay vốn Ngân hàng thế giới - Dự án WB7

Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh cơ cấu vốn đối ứng Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" vay vốn Ngân hàng thế giới - Dự án WB7

Gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 và điều chỉnh cơ cấu vốn đối ứng của Dự án như sau: vốn đối ứng từ ngân sách trung ương là 19,5 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng từ ngân...

Xem chi tiết
Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

“Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” (CSA) là hợp phần 3 trong 4 hợp phần của Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thực hiện tại Quảng Trị. Mục tiêu của CSA là cải thiện SXNN có tưới nhằm nâng cao giá trị gia tăng và bền vững thích ứng biến...

Xem chi tiết
Hoạt động ngoại khóa thăm quan mô hình sản xuất rau an toàn hợp tác xã Thủy lợi Tân Vinh xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn của Trường mầm non Thanh Nhàn - huyện Lương Sơn

Hoạt động ngoại khóa thăm quan mô hình sản xuất rau an toàn hợp tác xã Thủy lợi Tân Vinh xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn của Trường mầm non Thanh Nhàn - huyện Lương Sơn

Hoạt động ngoại khóa thăm quan mô hình sản xuất rau an toàn hợp tác xã Thủy lợi Tân Vinh xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn của Trường mầm non Thanh Nhàn - huyện Lương Sơn

Xem chi tiết
Hội thảo nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu CSA năm 2019 – 2020 trên địa bàn huyện Quang Bình

Hội thảo nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu CSA năm 2019 – 2020 trên địa bàn huyện Quang Bình

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình (CSA) trên cây lúa, Trung tâm khuyến nông phối hợp với UBND xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức đánh giá hiện quả, tuyên truyền nhân rộng các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong Mô hình Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí...

Xem chi tiết
Hội thảo: Ứng dụng KH&CN trong dự án cải thiện nông nghiệp có tưới

Hội thảo: Ứng dụng KH&CN trong dự án cải thiện nông nghiệp có tưới

Ngày 27.6.2013 tại Phú Thọ, Ban quản lý TW các dự án Thuỷ lợi phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng KH&CN trong dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, CPO,...

Xem chi tiết
Nông dân Tượng Sơn trồng bí xanh ước thu 14 tỷ đồng

Nông dân Tượng Sơn trồng bí xanh ước thu 14 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên bí xanh ở Tượng Sơn, Thạch Hà (Hà Tĩnh) được mùa, năng suất đạt 80 tấn/ha, sản lượng cả vụ ước đạt 3.200 tấn, doanh thu khoảng 14 tỷ đồng.

Xem chi tiết
ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH (CSA)

ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH (CSA)

Thuộc dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới VIAIP (WB7) Giới thiệu: Nông nghiệp đóng góp phần lớn vào tổng lượng phát thải KNK ở Việt nam (89.751,8 nghìn tấn CO2 tương đương/năm, chiếm 27,92%). Canh tác lúa nước phát thải 43,79 triệu tấn CO2 tương đương/năm, chiếm 49,35% tổng lượng phát thải của nghành nông nghiệp và 15,42% tổng phát...

Xem chi tiết
Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" (dự án WB7)

Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" (dự án WB7)

1. Tên dự án: “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7) 2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB) 3. Số khoản vay: 5352-VN 4. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông Nghiệp và PTNT (MARD)

Xem chi tiết
Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Trưởng Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 25 đến 28 tháng 05 năm 2015 tại Thành phố...

Xem chi tiết
1 2