Trang chủWB7Tài liệu Dự án

Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Tỉnh Hoà Bình

Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Tỉnh Hoà Bình

Hợp phần 3: Hỗ trợ nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới Tỉnh Hoà Bình Do World Bank tài trợ.

Xem chi tiết
Hướng dẫn các biện pháp sơ chế, bảo quản cam an toàn

Hướng dẫn các biện pháp sơ chế, bảo quản cam an toàn

Hỗ trợ nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hoà Bình do World Bank tài trợ (WB7)

Xem chi tiết
Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Xem chi tiết

Quyết định số 02/QĐ-SNN về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Hòa Bình.

Quyết định số 02/QĐ-SNN về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Hòa Bình.

Xem chi tiết

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, Dự án (Tháng 5 năm 2014)

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, Dự án (Tháng 5 năm 2014)

Xem chi tiết

Mẫu báo cáo đánh giá đấu thầu của dự án sử dụng vốn vay

Mẫu báo cáo đánh giá đấu thầu của dự án sử dụng vốn vay

Xem chi tiết
Sổ tay Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây có múi

Sổ tay Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây có múi

Cuốn “Sổ tay Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây có múi” đã được xuất bản lần 1 năm 2016 với sự tham gia biên tập của các thành viên: TS. Nguyễn Hồng Yến - Trưởng ban; ThS. Vũ Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng ban; cùng các ủy viên: CN. Trần Thị Loan, ThS. Vũ Thị...

Xem chi tiết
1 2