Trang chủWB7Tin tức

Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh cơ cấu vốn đối ứng Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" vay vốn Ngân hàng thế giới - Dự án WB7

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định số: 1316/QĐ-TTg. Nội dung:

Gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 và điều chỉnh cơ cấu vốn đối ứng của Dự án như sau: vốn đối ứng từ ngân sách trung ương là 19,5 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương là 10,5 triệu đô la Mỹ (tổng vốn đối ứng của Dự án không thay đổi là 30 triệu đô la Mỹ)...

Tải văn bản để xem chi tiết: 1316_QD-TTg_27082020_2-signed.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác