Trang chủWB7Đấu thầu

Thông báo: Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ quan tâm gói thầu Tư vấn Giám sát độc lập thực hiện dự án WB7

Thông báo: Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ quan tâm gói thầu Tư vấn Giám sát độc lập thực hiện dự án WB7

Thông báo: Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ quan tâm gói thầu Tư vấn Giám sát độc lập thực hiện dự án WB7

Xem chi tiết
Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E) CS3/M&E/CPO/2014

Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E) CS3/M&E/CPO/2014

Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E) CS3/M&E/CPO/2014

Xem chi tiết
Công bố trao hợp đồng gói thầu số 3 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Công bố trao hợp đồng gói thầu số 3 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Gói thầu:Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N1-6, N1-7, N1-8 trên kênh N1 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W3/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

Xem chi tiết
Công bố trao hợp đồng gói thầu số 2 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Công bố trao hợp đồng gói thầu số 2 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Gói thầu:Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N1 đoạn từ K25+201 – K27+380; Kênh Cồn Thiên; Kênh N1-13; Kênh N1-18 ký hiệu: HT/W2/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh ​

Xem chi tiết
Công bố trao hợp đồng gói thầu số 1 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Công bố trao hợp đồng gói thầu số 1 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Gói thầu:Xây dựng Đường thi công, quản lý N1 đoạn từ K0 đến K4+400; Đập tràn đỉnh dài tại K4+150 và K20+650 trên kênh N1; Máng Khe Chiện – Ký hiệu: HT/W1/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

Xem chi tiết
Công bố trao hợp đồng - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Công bố trao hợp đồng - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

1. Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh. 2. Tên gói thầu: Gói thầu số 9 (Ký hiệu: HT/W9/2014) - Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N4-3, N4-3a, N4-6a,N4-7, N4-8, N4-15, N4-18, thuộc kênh N4 & N5-4; N5-4a; N5-5 thuộc kênh N5;...

Xem chi tiết
Quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

Quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Ban quản lý trung ương các Dự án thủy lợi đã ra quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

Xem chi tiết
Kế hoạch đấu thầu tổng thể Quảng Nam - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới

Kế hoạch đấu thầu tổng thể Quảng Nam - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới

Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam có tất cả 25 hạng mục thuộc các nhóm: Dịch vụ Tư vấn; Hàng hóa, Thiết bị; Xây lắp. ..........

Xem chi tiết
1