Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

“Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” (CSA) là hợp phần 3 trong 4 hợp phần của Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới thực hiện tại Quảng Trị. Mục tiêu của CSA là cải thiện SXNN có tưới nhằm nâng cao giá trị gia tăng và bền vững thích ứng biến...

Quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

Quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Ban quản lý trung ương các Dự án thủy lợi đã ra quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

Nhà tài trợ

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 19 Hôm nay: 46 Tháng hiện tại: 9607 Tổng lượt truy cập: 1834091