Trang chủWB7Tin tức

Thăm quan hệ thống SCADA Thanh Hóa

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Đoàn giám sát thực hiện dự án của Ngân hàng thế giới  bao gồm các chuyên gia cao cấp cùng với Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi làm việc tại IMC tỉnh Thanh Hóa và thăm quan hệ thống SCADA WB7 tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn giám sát thực hiện dự án lần 13 làm việc tại IMC Thanh Hóa

Trình diễn và quan sát hệ thống kênh N30 từ xa qua hệ thống SCADA

Hệ thống trạm với Camera quan sát và đầu đo siêu âm và hệ thống điều khiển tự động

Hệ thống trạm với Camera quan sát và đầu đo siêu âm và hệ thống điều khiển tự động

Tủ điện vận hành tại trạm của cống kênh N30

Tủ điện vận hành tại trạm của cống kênh N30

T/G: Ho Nam Son 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác