Trang chủWB7Đấu thầu

Thông báo: Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ quan tâm gói thầu Tư vấn Giám sát độc lập thực hiện dự án WB7

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Khoản vay số:53520-VN

 

 

Thông báo này tiếp theo Mời nộp Hồ sơ quan tâm đã được quảng cáo trên trang UNDB online, Báo đấu thầu của Bộ KH&ĐT, và báo Vietnam News ngày 15/9/2014 để tuyển chọn Tư vấn giám sát độc lập thực hiện dự án. Ban Quản lý trung ương dự án thủy lợi (CPO) xin thông báo Hồ sơ quan tâm của các Tư vấn sẽ được tiếp nhận đến 16:00 ngày 05/02/2015. Hồ sơ quan tâm phải được giao đến địa chỉ như dưới đây. Các tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 9h00 – 16h00 các ngày làm việc.


Mr. Vũ Đình Hùng

Phó trưởng ban Ban CPO
Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

Địa chỉ: Số 23, Hàng Tre, Hà Nội, Vietnam

Tel: 844 8 262 857

Fax: 844 8 242 372.

E-mail: iaip@cpo.vn

Tài liệu:

ISC_Extention_for_EOI_Submission.pdf


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác