Trang chủWB7Đấu thầu

Quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Ban quản lý trung ương các Dự án thủy lợi đã ra quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án

 

 

Thông tin chi tiết quyết định này xem chi tiết tại file đính kèm:

QD-383-PD-DS.PDF

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác