Trang chủWB7Đấu thầu

Công bố trao hợp đồng gói thầu số 1 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh
10/12/2014 23:39:43
 

 

 

Gói thầu:Xây dựng Đường thi công, quản lý N1 đoạn từ K0 đến K4+400; Đập tràn đỉnh dài tại K4+150 và K20+650 trên kênh N1; Máng Khe Chiện – Ký hiệu: HT/W1/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

1. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

2. Tên gói thầu:Xây dựng Đường thi công, quản lý N1 đoạn từ K0 đến K4+400; Đập tràn đỉnh dài tại K4+150 và K20+650 trên kênh N1; Máng Khe Chiện – Ký hiệu: HT/W1/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

3. Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

TT

Tên nhà thầu

1

Công ty CP xây dựng và Thương mại Khải Hoàn

2

Công ty TNHH Hồng Phong

3

Công ty TNHH Vĩnh Phúc

4

Công ty TNHH Như Nam

 

4. Giá dự thầu được công bố khi mở

Thông tin về nhà thầu

Giá công bố

Tên/name

Thành phố/tỉnh

City/province

Loại tiền currency

Tổng số/Amount

Công ty CP xây dựng và Thương mại Khải Hoàn

Thị xã Hồng Lĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

 

VNĐ

24.304.728.000

Công ty TNHH Hồng Phong

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

24.122.864.000

Công ty TNHH Như Nam

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

23.241.586.000

Công ty TNHH Vĩnh Phúc

Thị xã Hồng Lĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

24.228.611.000

5. Danh sách nhà thầu được đánh giá và kết quả đánh giá

- Công ty CP xây dựng và Thương mại Khải Hoàn

- Công ty TNHH Hồng Phong

- Công ty TNHH Như Nam

- Công ty TNHH Vĩnh Phúc

Kết quả đánh giá: Công ty TNHH Như Nam có giá đánh giá thấp nhất và có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6. Tên nhà thầu có HSDT bị loại:Không có

7. Tên nhà thầu trúng thầu:Công ty TNHH Như Nam

8. Giá trúng thầu:23.241.586.000 đồng

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:26 tháng kể từ ngày khởi công


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác