Trang chủWB7Đấu thầu

Công bố trao hợp đồng - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

1.      Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

2.      Tên gói thầu: Gói thầu số 9 (Ký hiệu: HT/W9/2014) - Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N4-3, N4-3a, N4-6a,N4-7, N4-8, N4-15, N4-18, thuộc kênh N4 & N5-4;  N5-4a; N5-5 thuộc kênh N5; N6-5, N6-17 thuộc kênh N6 & kênh 19/5 hệ thống Kẻ Gỗ.

3.      Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu:

(i)  Công ty Cổ phần 489;

(ii)  Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Thành Huy và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn;

(iii)  Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại 407;

(iv)  Công ty C phn Tân Hi Hà.

4.      Giá dự thầu được công bố khi mở thầu:

Thông tin về nhà thầu / Bidder Identification

Giá công bố / Read-out Bid Price

Tên / Name

Thànhphố-tỉnh
City- Province

Loại tiền
Currency

Tổng số
Amount

Công ty Cổ phần 489

TP. Vinh, Nghệ An

VNĐ

17.066.346.000

Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Thành Huy và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn

TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

16.692.344.000

Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại 407

TP. Vinh, Nghệ An

VNĐ

17.233.288.000

Công ty Cổ phần Tân Hải Hà

TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

16.966.475.000

 

5.      Danh sách các nhà thầu được đánh giá và kết quả đánh giá:

·  Danh sách các nhà thầu được đánh giá:

(v)               Công ty Cổ phần 489;

(vi)             Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Thành Huy và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn;

(vii)           Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại 407;

(viii)         Công ty Cổ phần Tân Hải Hà.

·   Kết quả đánh giá: Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Thành Huy và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn có giá đánh giá thấp nhất và có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6.      Tên nhà thầu có hồ sơ dự thầu bị loại: Không có.

7.      Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Thành Huy và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn.

8.      Giá trúng thầu: 16.670.427.000 đồng (đã bao gồm cả thuế VAT).

9.      Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.

(Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đăng kèm theo)

 

QuyetDinhPDKQDT.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác