Trang chủĐấu thầu

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức thông báo

 

 

Đăng lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại thông báo

 

 

Thông báo thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Thông tin chung:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TBMT

 

 

20190925240 -

 

 

Thời điểm

 

12/09/2019 11:04

 

 

 

 

 

00

 

 

 

đăng tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực

 

 

Xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên mời thầu

 

 

Z032955 - Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại

 

 

Dự án đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu KHLCNT

 

 

20190782117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên KHLCNT

 

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên gói thầu

 

 

Gói thầu ST-CW-03: Thi công xây dựng Khôi phục rừng ngập mặn

 

 

 

 

ven biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn

 

 

Vốn tài trợ WB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương thức LCNT

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian thực hiện

 

 

1151 Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ 40ha rừng, xây dựng 2.360m tường

 

 

 

 

 

mềm giảm sóng và 3.932m tường mềm giảm dòng chảy ven bờ - Các

 

 

 

 

 

thông số kỹ thuật của công trình: * Hạng mục trồng rừng ngập mặn: +

 

 

 

 

 

Loại công trình: Công trình lâm sinh + Diện tích trồng rừng 40ha. +

 

 

 

 

 

Loại cây trồng: Bần chua. + Mật độ trồng: 2500 cây/ha. * Hạng mục

 

 

 

 

 

Tường mềm giảm sóng: + Loại công trình: Công trình tạm + Kết cấu:

 

 

 

 

 

3 hàng cọc song song với nhau mỗi hàng cách nhau 0,4m, mật độ cọc

 

 

 

 

 

đóng trên mỗi hàng là 6 cọc/m, bên trên đỉnh tường cao 1,7m được

 

 

 

 

 

gắn kết với nhau bằng các thanh nẹp ngang và thanh nẹp dọc. Ở giữa

 

 

Mô tả hợp đồng

 

 

các hàng cọc tre bỏ bó ngọn tre, các mối buộc liên kết giữa cọc đứng,

 

 

 

 

 

nẹp ngang và nẹp dọc được buộc bằng dây thép mạ kẽm bọc nhựa

(hoặc dây địa phương chống được độ mặn nước biển).
 
* Tường mềm giảm dòng chảy ven bờ:
 
+ Tường mềm giảm dòng chảy ven bờ được bố trí xiên góc với bờ và cách nhau một khoảng 120m.
 
+ Kết cấu: 2 hàng cọc song song với nhau mỗi hàng cách nhau 0,4m, mật độ cọc đóng trên mỗi hàng là 6 cọc/m, bên trên đỉnh tường cao 1,1m được gắn kết với nhau bằng các thanh nẹp ngang và thanh nẹp dọc.
 
Ở giữa các hàng cọc tre bỏ bó cành cây (bó cành cây có sẵn tại địa phương), các mối buộc liên kết giữa cọc đứng, nẹp ngang và nẹp dọc được 

buộc bằng dây thép mạ kẽm bọc nhựa (hoặc dây địa phương chống được độ mặn nước biển).

 

           
           
           
           
           

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác