Trang chủĐấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức thông báo

 

 

Đăng lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại thông báo

 

 

Thông báo thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Thông tin chung:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TBMT

 

 

20190818573 -

 

 

 

Thời điểm

 

10/09/2019 16:02

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

đăng tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực

 

 

Xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên mời thầu

 

 

Z032955 - Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại

 

 

Dự án đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu KHLCNT

 

20190782117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên KHLCNT

 

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên gói thầu

 

 

Gói thầu ST-CW-01: Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn

 

 

Vốn tài trợ WB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương thức LCNT

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian thực hiện

 

 

910 Ngày

 

 

 

 

 

 

 

hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thi công đường giao thông tổng chiều dài 21,827 km; được chia làm 5

 

 

 

 

 

 

 

đoạn; + Chiều rộng mặt đường các đoạn : Đoạn 4, đoạn 6 và đoạn 7 (tuyến

 

 

 

 

 

 

 

tránh), phần xe chạy 2x3,5m = 7,0m, lề đất 2x1,0 = 2,0m, tổng cộng 9,0m. +

 

 

 

 

 

 

 

Chiều rộng mặt đường đoạn 3: Phần xe chạy 2x3,5m = 7,0m, vỉa hè 1x4,0 =

 

 

 

 

Mô tả hợp đồng

 

 

4,0, lề đất 1x(0,5+1,0)= 1,5m, tổng cộng 12,5m. + Chiều rộng mặt đường

 

 

 

 

 

 

 

đoạn 5: Đoạn bố trí thoát nước: Phần xe chạy 2,75x2=5,5m bó vỉa

 

 

 

 

 

 

 

0,55x2=1,1m vỉa hè 1,1x2 = 2,2m và hệ thống cống thoát nước Ø400, tổng

 

 

 

 

 

 

 

cộng 8,8m; Đoạn lề đất: Phần xe chạy 2,75x2=5,5m lề đất 1,0x2=2,0m, tổng

 

 

 

 

 

 

 

cộng 7,5m. - Thi công 9 cầu: Bề rộng mặt cầu 9m; Tải trọng trục xe 100kN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức lựa chọn

 

 

Đấu thầu rộng rãi

 

 

 

 

 

 

 

nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành HSMT

 

 

Miễn phí (cùng với TBMT này)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác