Trang chủWB7Tin tức

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây rau

Cuốn “Sổ tay Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây rau” đã được xuất bản lần 1 năm 2017 với sự tham gia biên tập của các thành viên: TS. Nguyễn Hồng Yến - Trưởng ban; ThS. Vũ Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng ban; cùng các ủy viên: CN. Bùi Thị Xiêm, ThS. Vũ Thị Anh Đào, ThS. Đinh Đại Quang, ThS. Lê Hoài Nam, KS. Trịnh Thị Thùy Nhung, KS. Nguyễn Hồng Quân, ThS. Bùi Thị Thu. Trong khuôn khổ Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu thuộc Dự án Thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình do World Bank tài trợ (WB7), các chuyên gia của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình trên cơ sở kế thừa đã biên soạn lại và cập nhập, bổ sung mới nhiều nội dung, tiếp tục tái bản để phổ biến đến bà con nông dân và cán bộ cơ sở tham khảo ứng dụng vào sản xuất.

Những năm gần đây, thiên tai như bão, lũ lụt và hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, với mức độ ngày càng khốc liệt đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; dự báo đến năm 2100, tác động của biến đổi khí hậu có nguy cơ làm năng suất lúa giảm 11 - 40%, giảm năng suất các cây trồng khác từ 7 - 45%. Ngược lại, hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện có ảnh hưởng xấu đến khí hậu và môi trường như ảnh hưởng của phân bón hoá học, hoá chất bảo vệ
thực vật, ...
Nhằm thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết và các hiện tượng thiên tai cực đoan;
Dự án Thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, trong đó Hợp phần 3 “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” do World bank tài trợ (WB7) triển khai tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2014 đến nay, với các nội dung như: Áp dụng
biện pháp kỹ thuật tiên tiến, thực hành bền vững ICM, IPM, SRI, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Hỗ trợ xây dựng 05 mô hình thực hành nông nghiệp thông minh (CSA) trên cây ăn quả có múi và cây rau góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao và kết nối được thị trường trong sản xuất.
Để đạt những mục tiêu trên, đồng thời giúp người sản xuất và bà con nông dân có thêm những hiểu biết về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất trồng trọt một cách an toàn, hiệu 
quả; nhận biết được các đối tượng sâu bệnh, lựa chọn được sản phẩm thuốc đặc hiệu và phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây rau theo hướng bền vững; “Cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây rau” được cập nhật biên soạn với cách trình bày ngắn gọn, mô tả bằng hình ảnh cụ thể giúp người đọc có thể ứng dụng hiệu quả trong sản xuất trồng trọt.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ sở, hợp tác xã, nông dân sản xuất cây rau trong khuôn khổ Dự án WB7 và nông dân trên địa bàn tỉnh cũng như cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ cơ sở trong quá trình chỉ đạo sản xuất.

File :huong dan su dung thuoc bvtv tren cay rau.pdf

 Mọi ý kiến góp ý xin gửi về:
Email: ccttbvtv.snn@hoabinh.gov.vn
Website: trongtrotvabaovethucvat.hoabinh.gov.vn.
Ban Biên tập trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý, phê bình để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn./.
CHỦ BIÊN
TS. Nguyễn Hồng Yến


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác