Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

Hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây bưởi

Ngày 27/02/2020, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng với lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực tế một số mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây bưởi thuộc Hợp phần 3 Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (WB7) nhằm đánh giá hiệu quả mô hình "Thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng cây bưởi năm 2019", triển khai kế hoạch năm 2020.

 

 

Ngày 27/02/2020, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng với lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực tế một số mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây bưởi thuộc Hợp phần 3 Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (WB7) nhằm đánh giá hiệu quả mô hình "Thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng cây bưởi năm 2019", triển khai kế hoạch năm 2020.

Với mục tiêu cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới nhằm nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, năm 2019, Chi cục Trồng trọt và BVTV triển khai mô hình thâm canh nâng cao năng suất chất lượng cây bưởi tại 20 xã thuộc 9 huyện, trong đó, diện tích trồng mới 27 ha, diện tích thâm canh 279 ha; diện tích áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm mặt vườn 40 ha (4 ha/mô hình). Trên diện tích thâm canh áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, tăng cường bón phân hữu cơ, tưới nước, thụ phấn bổ sung đối với bưởi đặc sản Đoan Hùng…, thu hoạch đúng độ chín để nâng cao chất lượng và mẫu mã quả. Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất: ICM, thụ phấn bổ sung, bón phân hữu cơ vi sinh, bón bổ sung phân bón lá… Sử dụng biện pháp IPM trong phòng trừ sâu bệnh hại (chú trọng khâu sử dụng thuốc BVTV theo 4 đúng và bảo vệ thiên địch,…), đốn tỉa tạo tán, áp dụng túi bao quả, bón phân cân đối, sử dụng bẫy bả sinh học, sử dụng phân bón qua lá tăng tỷ lệ đậu quả và chất lượng quả. Trên diện tích tưới nước tiết kiệm, ngoài áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh, còn áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại vào sản xuất; giúp tiết kiệm nước, phân bón cho cây bằng cách cho phép nước tưới nhỏ giọt từ từ vào rễ của cây thông qua hệ thống đường ống dẫn nước, van bù áp,... 

Sau hơn một năm triển khai mô hình thâm canh, áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Với ưu điểm tốc độ tưới chậm, lượng nước ngấm dần dần vào đất, đảm bảo độ ẩm phân bố đồng đều, không bị thất thoát, bốc hơi, tiết kiệm nước tưới; giúp cây bưởi dễ dàng hấp thụ nước, phân bón, sinh trưởng, phát triển tốt. Vụ bưởi năm 2019, năng suất bình quân 135 - 140 tạ/ha, tăng 10 - 15% so với với sản xuất đại trà, hiệu quả mô hình cho thu nhập lãi bình quân 300 - 400 triệu đồng/ha.

Vụ Xuân năm 2020, qua kiểm tra thực tế cho thấy, cây bưởi ra hoa đồng đều, lượng hoa nhiều hơn các năm trước, mầm hoa to và khỏe hơn, hiện hoa đang nở, hứa hẹn một mùa bưởi thắng lợi./.

                                                                                                           Ths. Đặng Nguyễn Trung Vương

                                                                                       Trường phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và BVTV


Ảnh: Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV và lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXDCT Nông nghiệp và PTNT kiểm tra mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây bưởi tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác