Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

Công bố Báo cáo thuộc Dự án: Chống chịu Khí hậu Tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (MD-ICRSL)

Dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL)


Công bố Báo cáo thuộc Dự án: Chống chịu Khí hậu Tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (MD-ICRSL)

Tải link để xem chi tiết...

STT  Tiểu dự án  Tên báo cáo
 1 TDA3: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía Bắc tỉnh Đồng Tháp)
 2 TDA7: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung
 3 TDA8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đề phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm -  rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau
     

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác