Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

 

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI (ESIA) CÁC TỈNH

Tải về để xem chi tiết 

(download)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI (ESIA)

TT

TỈNH

Đường dẫn tải tài liệu (link download)

1

DAKNONG

https://www.mediafire.com/file/ify69oxsxzcuuvp/Dak_Nong.rar/file

2

KONTUM

https://www.mediafire.com/file/5gzgxp7jqzmbqys/Kon_Tum.rar/file

3

HA GIANG

https://www.mediafire.com/file/mrfvcq3svf5nu9t/Ha_Giang.rar/file

4

PHU YEN

https://www.mediafire.com/file/nylb57ixn4w0jsd/Phu_Yen.rar/file

5

PHU THO

https://www.mediafire.com/file/vzq6xv3wvrlsz4j/Phu_Tho.rar/file

6

LANG SON

https://www.mediafire.com/file/vlutb0zc7t5oiax/Lang_Son.rar/file

7

DAKLAK

https://www.mediafire.com/file/joykbxjm59l0i7z/Dak_Lak.rar/file

8

HUE

https://www.mediafire.com/file/devrfkmbp8sgrlu/Hue.rar/file

9

QUANG NAM

https://www.mediafire.com/file/yq7hjybu9lujdh7/Quang_Nam.rar/file

10

KHANH HOA

https://www.mediafire.com/file/q63nuxfqcivb18u/Khanh_Hoa.rar/file

11

VINH PHUC

https://www.mediafire.com/file/l75gyuezntrkwyb/Vinh_Phuc.rar/file

12

THAI NGUYEN

https://www.mediafire.com/file/rmtllorzhzxq3bs/Thai_Nguyen.rar/file

13

QUANG TRI

https://www.mediafire.com/file/cesa7b5nt5jpbt9/Quang_Tri.rar/file

14

LAO CAI

https://www.mediafire.com/file/sq4uj68z8slj9oe/Lao_Cai.rar/file

15

SON LA

https://www.mediafire.com/file/j7miqrv523ulrex/Son_La.rar/file

16

NGHE AN

https://www.mediafire.com/file/pf2nm583h0wu4sy/Nghe_An.rar/file

17

THANH HOA

https://www.mediafire.com/file/ivrmhi46lova0qc/Thanh_Hoa.rar/file

18

QUANG NINH

https://www.mediafire.com/file/maflg7np812xxy5/Quang_Ninh.rar/file


  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác