Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI HUYỆN HÒA BÌNH, ĐÔNG HẢI VÀ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NN&PTNT

š™˜›

 

 DỰ ÁN: CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MD-ICRSL)

 

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN 10: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG SINH THÁI, NÂNG CAO SINH KẾ, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở

HUYỆN HÒA BÌNH, ĐÔNG HẢI VÀ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

(BẢN CUỐI)

Tải tài liệu dưới đây để xem chi tiết:

Đường dẫn tài liệu bằng tiếng Việt: http://www.mediafire.com/file/pycffg6zourj17t/2019.09.16_BAO_CAO_ESMP_BAC_LIEU_FINAL.docx/file

 Link download "English document" : http://www.mediafire.com/file/pup41av7hkb7sxi/2019.10.02_Report_ESMP_Bac_Lieu_Final.docx/file

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác