Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI
 

 

Dưới đây là tài liệu về: 

1. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP)

 2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ (RAP)

3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI (SA)

Tải về ở dưới để xem chi tiết 

(download)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI CỦA CÁC TỈNH

TT

TỈNH

Đường dẫn tải tài liệu (link download)

1

BAC GIANG

https://www.mediafire.com/file/ecxdeowdqus472c/B%u1EAFc_Giang.rar/file

2

QUANG NINH

https://www.mediafire.com/file/maflg7np812xxy5/Quang_Ninh.rar/file

3

PHU YEN

https://www.mediafire.com/file/nylb57ixn4w0jsd/Phu_Yen.rar/file

4

NINH THUAN

https://www.mediafire.com/file/dzms4gil1h2fm6l/Ninh_Thuan.rar/file

5

QUANG TRI

https://www.mediafire.com/file/cesa7b5nt5jpbt9/Quang_Tri.rar/file

6

PHU THO

https://www.mediafire.com/file/vzq6xv3wvrlsz4j/Phu_Tho.rar/file

7

LAO CAI

https://www.mediafire.com/file/sq4uj68z8slj9oe/Lao_Cai.rar/file

8

SON LA

https://www.mediafire.com/file/j7miqrv523ulrex/Son_La.rar/file

9

HA TINH

https://www.mediafire.com/file/lk93adglrmoxoy1/Ha_Tinh.rar/file

10

KHANH HOA

https://www.mediafire.com/file/null/Khanh_Hoa.rar/file

11

NGHE AN

https://www.mediafire.com/file/pf2nm583h0wu4sy/Nghe_An.rar/file

12

DAKNONG

https://www.mediafire.com/file/4pbhul67c276ytk/Dac_Nong.rar/file

13

VINH PHUC

https://www.mediafire.com/file/null/Vinh_Phuc.rar/file

14

DAKLAK

https://www.mediafire.com/file/1cixy50je7bt5a6/%u0110%u1EAFc_L%u1EAFc.rar/file

15

BINH THUAN

https://www.mediafire.com/file/zdzco1c89tw59fx/B%ECnh_Thuan.rar/file

16

TUYEN QUANG

https://www.mediafire.com/file/yxwhfu7170liuxr/Tuyen_Quang.rar/file

17

YEN BAI

https://www.mediafire.com/file/eqwi76jbgd1o4qs/Yen_Bai.rar/file

18

KONTUM

https://www.mediafire.com/file/null/Kon_Tum.rar/file

19

THANH HOA

https://www.mediafire.com/file/null/Thanh_Hoa.rar/file

20

LAM DONG

https://www.mediafire.com/file/rit5mynab6f1c4o/L%E2m_%u0110%u1ED3ng.rar/file

21

LANG SON

https://www.mediafire.com/file/gayujd3zfzeifb0/L%u1EA1ng_S%u01A1n.rar/file

22

BAC KAN

https://www.mediafire.com/file/2x3u7slqi0p92jq/B%u1EAFc_Kan.rar/file

23

HUE

https://www.mediafire.com/file/devrfkmbp8sgrlu/Hue.rar/file

24

QUANG NAM

https://www.mediafire.com/file/t3u34pqei3p6ato/Qu%u1EA3ng_Nam.rar/file

25

HA GIANG

https://www.mediafire.com/file/tur2sp5hb1gtiuo/H%E0_Giang.rar/file

26

THAI NGUYEN

https://www.mediafire.com/file/hs4dtvdd4t8jhil/Th%E1i_Nguy%EAn.rar/file

 

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác