Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

Dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

1. Tên dự án

- Tên tiếng Việt: Dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

- Tên tiếng Anh: GREATER MEKONG SUBREGION FLOOD AND DROUGHT RISK MANAGENMENT AND MITIGATION PROJECT

2. Địa điểm thực hiện: 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

3. Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án là nâng cao năng lực của cộng đồng để chuẩn bị, đối phó và khắc phục các rủi ro và giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do lũ lụt và hạn hán gây ra đối với kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi bao gồm: Nạo vét, mở rộng 77km kênh; tôn cao áp trúc, gia cố 60km bờ bao kết hợp đường giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống cống điều tiết, cầu giao thông; xây dựng 3,25km kè bảo vệ bờ; để tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân đồng thời cung cấp đủ nguồn nước tưới cho 185.872 ha đất canh tác;

- Nâng cao năng lực cộng đồng để quản lý lũ và hạn trong đó các hoạt động trọng tâm tập trung cho 1 số xã trong vùng dự án;

- Hợp tác vùng để quản lý các hiện tượng cực đoan nhằm thích ứng với diễn biến của biến đổi khí hậu và nước biển dâng như quản lý lũ tràn biên giới; xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế lũ, hạn ở ĐBSCL có sự hợp tác của MRC và các nước ven sông.

4. Tổng kinh phí thực hiện dự án

Dự án ADB-GMS1 sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Vốn viện trợ không hoàn lại (AusAID), vốn đối ứng Trung ương và vốn đối ứng của 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp với Tổng mức đầu tư được duyệt: 64,359 triệu USD tương đương 1.351.548 triệu đồng

Trong đó:

- ADB45945.002

- Vốn hỗ trợ không hoàn lại (AusAID): 5,877 triệu USD tương đương 123.635  

- trong nước13,47 tương đương 282.911  triệu Trong đó vốn đối ứng Trung ương 59.185 triệu đồng, tỉnh Tiền Giang 84.466 triệu đồng, tỉnh Đồng Tháp 139.260 triệu đồng.

5. Các hợp phần chính của dự án: Dự án gồm 04 hợp phần như sau:

- Hợp phần 1: Tăng cường cơ sở dữ liệu, thông tin và kiến thức vùng để quản lý lũ và hạn.

- Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng quản lý nước

- Hợp phần 3: Tăng cường năng lực quản lý lũ và hạn dựa trên cộng đồng

- Hợp phần 4: Quản lý dự án

6. Thời gian thực hiện dự án: 2012-2019

7. Quản lý dự án

Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đầu tư:

- Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) là chủ dự án thực hiện chức năng cơ quan điều phối chung toản dự án; Trực tiếp là chủ đầu tư hợp phần 1, hợp phần 3 và hợp phần 4

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang là chủ đầu tư 2 Tiểu dự án: Kiểm soát và giảm rủi ro lũ vùng Ba Rài – Phú An và Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công thuộc Hợp phần 2

- Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Tháp là chủ đầu tư 2 Tiểu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười và Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Đồng Ngự thuộc hợp phần 2.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác